English (UK)Serbian Latin

Mašine i uređaji

hurnerU našoj ponudi se nalaze mašine za elektrofuziono i sučeono zavarivanje cevi od polietilena vrhunskog kvaliteta, poznatih evropskih proizvođača. Izbor mašina i prateće opreme pokriva širok spektar potreba i zahteva, počevši od izbora mašina koje mogu biti:

 •  * ručne, poluautomatske ili CNC;

 • * sa rasponima radnih prečnika od 20mm do 2000mm (raspon za elekrofuziono zavarivanje Ø=20-700mm; za sučeono zavarivanje Ø=75-2000mm).

 • * mašine za sučeono zavarivanje u  terenskoj ili  radioničkoj varijanti.

WIDOS01

 

WIDOS03

 

Kao posebno interesantno želimo da istaknemo prodaju kratko korišćenih i detaljno remontovanih mašina, na koje se garancija takođe odnosi, a koje nudimo po znatno nižim cenama!

Za sve mašine obezbeđena je garancija godinu dana, servis za period  od 10 godina kao i obuka za rukovaoce mašinom po čijem se završetku izdaje sertivikat proizvođača za rukovanje. Klikom na ikonicu možete videti plan obuke u .pdf formatu.

HSTmasina Frialen

 Osnovne prednosti rada na ovim mašinama, pored prednosti polietilena kao materijala, u odnosu na ostale metode izrade cevovoda su:

 • * visok kvalitet dobijenog spoja (eliminisanje grešaka usled ljudskog faktora)

 • * automatsko alarmiranje u slučaju pojavljivanja greške

 • * velika brzina montaže

 • * niska cena izvođenja radova

 • * lakoća rukovanja

 • * automatsko određivanje parametara koji utiču na rad mašina (temperature, vremena zavarivanja, vremena hlađenja, vrste materijala) na osnovu bar-koda i senzora mašine (postoji i mogućnost manuelnog unošenja podataka)

 • * praćenje rada, evidencija i memorisanje izvedenih varova

 • * konstrukcija mašina omogućava rad i u veoma teškim terenskim uslovima

Za više detalja o pojedinim tipovima mašina, možete da nas kontaktirate, ili da nam saopštite svoje potrebe kako bi Vam u skladu sa njima preporučili optimalnu mašinu, koju možemo isporučiti u kratkom roku, po povoljnoj ceni.

София Дървен материал цени

София Дъски цена