English (UK)Serbian Latin

Gasna detekcija za komercijalne objekte

commercial

controlpanel Centralna jedinica za 1 do 3 senzora
Centralna jedinica poseduje LED indikatore prisustva gasa. Zelene lampice ukazuju na svež vazduh, prva i druga crvena na malo prisustvo gasa dok treća i četvrta pale alarmni sistem. Žuta lampica pokazuje grešku u sistemu.
gasdetetor Detektor gasa
Katalitički senzor za detekciju metana ili TNG-a.
sirena Zvučna/svetlosna sirena
Piezoelektrična sirena sa crvenom svetlosnom signalizacijom.

София Дървен материал цени

София Дъски цена